Баишев Университет

Халықаралық жобалар

 Британдық Кеңеспен жоба