Баишев Университет

Мамандықтар тізімі

БАКАЛАВРИАТ  

 1. 6В01111-Педагогика және психология. 
 2. 6В01211-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 
 3. 6В01311-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі          
 4. 6В01411-Құқық және экономика негіздері 
 5. 6В01711-Қазақ тілі мен әдебиеті 
 6. 6В01731-Шетел тілі: екі шетел тілі 
 7. 6В02111-Дизайн 
 8. 6В02311-Аударма ісі 
 9. 6В04111-Мемлекеттік және жергілікті басқару 
 10. 6В04121-Экономика 
 11. 6В04131-Қаржы 
 12. 6В04141-Есеп және аудит 
 13. 6B04211-Құқықтану:Азаматтық-құқыққұқықтану
 14. 6B04212-Құқықтану : Қылмыстық-құқық құқықтану 
 15. 6В05211-Экология 
 16. 6В06111-Информатика 
 17. 6В06121-Ақпарттық жүйелер 
 18. 6B07111-Автоматтандыру және басқару: Көліктегі технологиялық процестердіавтоматтандыру
 19. 6B07112-Автоматтандыру және басқару: Мұнай-газ өнеркәсібіндегі технологиялық процестерді автоматтандыру 
 20. 6В07211-Мұнай-газ ісі 
 21. 6В07221-Тау-кен ісі 
 22. 6В07231-Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау 
 23. 6В07311-Құрылыс 
 24. 6В08111-Агрономия 
 25. 6В09111-Ветеринарлық санитария 
 26. 6В11111-Туризм 
 27. 6B11311-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: Темір жол көлігі
 28. 6B11312-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: Автомобиль көлігі 

                                        МАГИСТРАТУРА 

 1. 7M01711 Қазақ тілі мен әдебиеті: Лингвист-зерттеуші
  7M01712 Қазақ тілі мен әдебиеті: Педагог-әдебиеттанушы 
 2. 7M01721  Орыс тілі мен әдебиеті 
 3. 7M01731  Шетел тілі: екі шетел тілі
 4. 7M01732  Шетел тілі: екі шетел тілі 
 5. 7M04111  Мемлекеттік және жергілікті басқару
 6. 7M04112  Мемлекеттік және жергілікті басқару
 7.       7M04121  Экономика                                                                                                                                                           
 8.       7M04122  Экономика 
 9.       7M04131  Қаржы
 10.       7M04132  Қаржы