Баишев Университет

Бакалавриат

БАКАЛАВРИАТ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (мамандықтары) ТІЗІМІ

Білім беру саласыныңкоды және атауы

Даярлау бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламалар тобы

Білім беру бағдарламасының коды және атауы

Бакалавриат білім беру мамандығы бойынша берілетін дәреже

БАКАЛАВРИАТ

6B01 Педагогикалық ғылымдар

6B011

Педагогика және психология

В001 Педагогика және психология

6B01111 Педагогика және психология

"6B01111  Педогогика және психология" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

6В012

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

6В01211 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

"6B01211 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

6В013

Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

6В01311  Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

"6В01311 Бастауышта оқыту педогогикасы мен әдістемесі" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

6В014

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

В008 Құқық және экономика негіздерінің мұғалімдерін даярлау

6В01411  Құқық және экономика негіздері

"6B01411 Құқық  және  экономика негіздері" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

6В017

Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В016 Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдерін даярлау

6В01711  Қазақ тілі мен әдебиеті

"6B01711  Қазақ тілі мен  әдебиеті" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

В018 Шетел тілінің мұғалімдерін даярлау

6В01731  Шетел тілі: екі шетел тілі

"6B01731 Шетел тілі: екі шетел тілі" білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B021

Өнер

В031 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

6B02111 Дизайн :Сәулет дизайны
6B02112 Дизайн :Сән дизайны

"6B02111 Дизайн :Сәулет дизайны/
6B02112 Дизайн :Сән дизайны" білім беру бағдарламасы бойынша өнер бакалавры

6B023

Тілдер және әдебиет

В036 Аударма ісі

6B02311  Аударма ісі

"6B02311  Аударма ісі" білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі бакалавры

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6B041

Бизнес және басқару

В044 Менеджмент және басқару

6B04111  Мемлекеттік және жергілікті басқару

"6B04111  Мемлекеттік және жергілікті басқару" білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры

В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B04121 Экономика

"6B04121 Экономика" білім беру бағдарламасы бойынша экономика бакалавры

В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B04131 Қаржы

"6B04131 Қаржы" білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры

В045 Аудит және салық салу

6B04141 Есеп және аудит

"6B04141 Есеп және аудит" білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры

6B042

Құқық

В049 Құқық

6B04211 Құқықтану:Азаматтық-құқық құқықтану

6B04212  Құқықтану : Қылмыстық-құқық құқықтану

"6B04211Құқықтану:Азаматтық-құқық құқықтану /6B04212 Құқықтану : Қылмыстық-құқық құқықтану" білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6B052

Қоршаған орта/ Окружающая среда

В051 Қоршаған орта

6B05211 Экология

"6B05211 Экология" білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры

6B06 Ақпараттық  коммуникациялық технологиялар

6B061

Ақпараттық  коммуникациялық технологиялар

В057 Ақпараттық технологиялар

6B06111 Информатика

" 6B06111 Информатика" білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры

6B06121 Ақпараттық жүйелер

"6B06121 Ақпараттық жүйелер" білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071

Инженерия және инженерлік іс /Инженерия и инженерное дело

В063 Электротехника және автоматтандыру

6B07111 Автоматтандыру және басқару: Көліктегі технологиялық процестерді автоматтандыру
6B07112 Автоматтандыру және басқару: Мұнай-газ өнеркәсібіндегі технологиялық процестерді автоматтандыру

"6B07111 Автоматтандыру және басқару: Көліктегі технологиялық процестерді автоматтандыру/6B07112 Автоматтандыру және басқару: Мұнай-газ өнеркәсібіндегі технологиялық процестерді автоматтандыру" білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры

6B072

Өндірістік және өңдеу салалар

В271 Мұнай-газ ісі

6B07211  Мұнай  газ ісі

"6B07211 Мұнай-газ ісі" білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры

В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6B07221  Тау  кен ісі

"6B07221 Тау-кен ісі" білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры

В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6B07231  Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау

"6B07231 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау" білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры

6B073

Сәулет және құрылыс

В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6B07311  Құрылыс

"6B07311 Құрылыс" білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6B081

Өсімдік шаруашылығы

В077 Өсімдіктану

6B08111  Агрономия

"6B08111Агрономия" білім беру бағдарламасы бойынша ауыл шаруашылығы бакалавры

6В09 Ветеринария

6В091

Ветеринария

В083 Ветеринария

6В09111  Ветеринарлық санитария

"6В09111  Ветеринарлық санитария" білім беру бағдарламасы бойынша ветеринария бакалавры

6B11 Қызмет көрсету

6B111

Қызмет көрсету саласы

В091 Туризм

6B11111  Туризм

"6B11111 Туризм" білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры

6B113

Көлік қызметтері

В095 Көлік қызметтері

6B11311 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: Темір жол көлігі /

6B11312 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: Автомобиль көлігі

"6B11311 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: Темір жол көлігі /
6B11312 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: Автомобиль көлігі" білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры