Баишев Университет

Ғылым жаңалықтары

Батыс Қазақстанның жағдайында географиялық шығу тегі әртүрлі құрғақшылыққа төзімді жаздық жұмсақ бидайдың селекциялық құндылығы.

Калыбекова Жанар Турумовна - аға оқытушы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі, "Бүкілресейлік генетикалық өсімдік ресурстары институты" Федералды зерттеу орталығындағы (Ресей,Санкт-Петербург) аспирантурада ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бағдарламаларын игермей ғылым кандидаты дәрежесін алу үшін диссертациямен жұмыс жасау үстінде. Жұмыс бағыты - 36.06.01 «Ауыл шаруашылығы». Жұмыс бағдарламасы - 06.01.05 «Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің селекциясы және тұқым шаруашылығы»