Баишев Университет

ҒЫЛЫМ

Ғылыми жұмыс және инновация бөлімі ғылыми-зерттеу мен инновациялық қызметті үйлестіретін құрылымдық бөлімше.

Бөлімнің мақсаты – университет қызметіне қатысушы субьектілердің ғылыми-зерттеу және инновациялық жұмыстарын дамытуғаоңтайлы жағдай жасау.

Ғылыми жұмыс және инновация бөлімінің негізгі міндеттері:

  • Университеттегі ғылыми-зерттеу жұмыстарын тиімді ұйымдастыру және басқару
  • Ғылым және инновация саласындағы ақпараттарды жинақтап, уақытылы тарату
  • Университет ғалымдарының іргелі және қолданбалы зерттеулері мен техникалық әзірлемелерін реттеу және рейтингісін жүргізу
  • Білім алушы жастардың ғылым мен инновацияға қызығушылығын арттыру
  • Ғылыми және инновациялық жетістіктерді өндіріске, оқу процесіне енгізуге бағыттау
  • Зерттеушілердің авторлық құқы мен интеллектуалдық меншігін қорғау үшін қолғабыс жасау.

Университеттің ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің аясында:

  • Ғылыми-техникалық кеңес(ҒТК)
  • Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК)
  • Студенттік ғылыми Қоғам (СҒҚ)
  • Жас ғалымдар мектебі (ЖҒМ) қызмет жасайды.

Бөлімнің құрамы: