С. Бәйішев атындағы
Ақтөбе университетi

“Біздің мақсатымыз - сапалы білім”
С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінде оқу үшін 20 себеп
  • Қазақстан Республикасы,
    Ақтөбе қаласы,
    Ағ.Жұбановтар к-сі, 302а
  • 8 (7132) 51-15-96
    Қабылдау комиссиясы

ЖОО бітіргеннен кейін білім беру бөлімі

Мусиров Галым Мусирович

Экономика ғылымдарының кандидаты

Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін оқу бөлімі туралы

АҚПАРАТ

Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін оқу бөлімі университеттің құрылымдық бөлімі болып табылады және экономика ғылымдарының кандидаты Мусиров Галым Мусирович басқарушылық етеді.

2008 жылдан бүгінгі күнге дейін университет магистратурасында кадрлар даярлауға 8 мамандық бойынша білім беру қызметіне лицензиялар бар: 6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 6М011800 – Орыс тілі мен әдебиеті, 6М020100 – Философия, 6М020500 – Филология (қазақ, орыс), 6М050600 – Экономика, 6М050700 – Менеджмент, 6М050900 – Қаржы, 6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару. Тағы екі мамандық ашуға дайындық жүргізілуде: 6М010300 – Педагогика және психология, 6М070300 – Ақпараттық жүйелер.

Кадрлар даярлау екі бағыт бойынша жүргізіледі:

- Оқу мерзімі 2 жыл-ғылыми және педагогикалық;

- Оқу мерзімі 1 жылдан кем емес-бейіндік.

Ғылыми-педагогикалық магистратура терең ғылыми және педагогикалық дайындығы бар бизнес пен экономика саласы, жоғары және жоғары орнын бітіргеннен кейін білім беру жүйесі үшін ғылыми және педагогикалық кадрлар даярлау бойынша жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады.

 Профильдік магистратура терең кәсіби дайындығы бар әлеуметтік сала, экономика мен бизнес, білім беру салалары үшін басқарушы кадрлар даярлау бойынша жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады.

Теориялық оқуды бітірген және магистрлік диссертация (ғылыми және педагогикалық бағыт) немесе (профильдік бағыт) қорғағандарға тиісті мамандық бойынша «магистр» дәрежесі беріледі.

Магистратура қызметі жылдары 488 магистрант оқыды.

Магистратура мамандықтары бойынша университеттің білім беру сапасы Қазақстан Республикасының аккредиттеу және рейтингінің Тәуелсіз агенттігінде дәлелденді.

Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін оқу бөлімінің басты бағыттары:

- сапа саласындағы С.Бәйішев ат. АУ саясаты мен мақсаттарын жүзеге асыру;

- оқу үрдісін ұйымдастыру, жоспарлау және оқыту сапасын бақылау;

- модульдік білім беру бағдарламаларын, оқу жұмыс жоспарларын, оқу үрдісі және академиялық күнтізбелер кестесін әзірлеу;

- шетел ғылыми тағылымдамаларын, зерттеу, өндірістік және педагогикалық практикаларды ұымдастыру;

- магистранттардың білімі мен ғылыми жұмыстарының интеграциясы;

- бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеу, алдыңғы қатарлы шетел ЖОО және ұлттық орталықтарымен бірлесіп екідипломдық білім беруді енгізу;

- магистратура мамандықтары бойынша кафедра қызметін бақылау және үйлестіру;

- университет ректоратына магистратурадағы білім беру үрдісі сапасын күшейту жөнінде ұсыныстарды енгізу және саралау ;

- оқу үрдісін құжат жағынан және ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету.

 

Аға әдіскер Асарбай Ақтоты Жұмабайқызы         

Байланыс телефоны: 87016102111

E-mail: totina@list.ru