С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетi

УНИВЕРСИТЕТ МИССИЯСЫ - Қазақстан экономикасының инновациялық дамуы үшін жоғары білікті, бәсекелестікке қабілетті, әлеуметтік-жауапты кадрлар даярлау

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінде академиялық ұтқырлық аясында және сыныптар, бөлімі  Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің ветеринария ғылымдарының докторы,  «Эпизоотология, паразитология және ветеринарлық санитарлық сараптау» кафедрасының профессоры Кереев Яхон Муханбеткалиевич сабақ жүргізуде. Сабақтар «Ветеринариялық санитария» мамандығының студенттеріне «Ветеринарлық санитарная паразитология» пәні бойынша өткізілуде.

Студенттер паразиттер мен инфекцияларға, балықтар, тауықтар, ауыл шаруашылығы жануарларының  инвазиондық ауруларына қарсы ветеринарлық-санитарлық шаралар әдістерін, сондай-ақ өндірісте шикізат пен жұқпалы және жұқпалы емес  аурулар кезінде жануар текті өнімдерді өндірістік ветеринарлық-санитарлық бақылау мен бағалау тәсілдерін үйренеді.

Сабақтар кәсіпорында және ветеринарлық қадағалау объектілерінде шикізат пен жануар текті өнімдерді қайта өңдеу үшін дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизация және зарарсыздандыру бойынша ветеринариялық-санитариялық іс-шаралар ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау дағдыларын меңгеруге бағытталған. Санитарлық білім негізінде, студенттер зерттелетін объект бойынша нақты қорытындылар қалыптастыруға үйренеді.