С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетi

УНИВЕРСИТЕТ МИССИЯСЫ - Қазақстан экономикасының инновациялық дамуы үшін жоғары білікті, бәсекелестікке қабілетті, әлеуметтік-жауапты кадрлар даярлау

Стратегиялық даму және сапа бөлімі

Ерниязова Жанат Тулегеновна, экономика ғылымдарының магистрі,

стратегиялық даму және сапа бөлімінің басшысы

 1. Стратегиялық даму және сапа бөлімі С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және университеттің миссия, мақсатына сәйкес даму стратегиясын жүзеге асыру және сапа және мониторинг менеджменті жүйесінің қызметі бойынша жұмыс жүргізеді.
 2. Бөлім қызметінің негізгі бағыттары:
 • Стратегия және Университеттің стратегиялық даму жоспарын жасау және үйлестіру
 • Университеттің сапа аясындағы саясаты мен мақсатын жүзеге асыру.
 • Университеттің стратегиялық даму жоспарының орындалуын жүзеге асыру.
 • Аналитикалық материалдар әзірлеу және стретегиялық даму жоспарының орындалу тиімділігінің мониторингі.
 • ҚР СТ ISO 9001-2016 талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесінің жұмыс істеуі.
 • Университеттің сапа менеджменті жүйесі бойынша құжаттама әзірлеуді үйлестіру.
 • Сапа менеджменті жүйесін жетілдіру бойынша жұмыстарға әдістемелік және кеңестік көмек көрсету.
 • ҚР СТ ISO 9001-2016 және ішкі нормативтік құжаттама талаптарын орындау мақсатында университеттің құрылымдық бөлімшелерінің ішкі аудитін ұйымдастыру.
 • Университеттің ұлттық және әлемдік рейтингтік жүйесіне қатысуын ұйымдастыру.
 • Оқытудың барлық деңгейінде білім үрдісінің оқу-әдістемедік негізінің мониторингі.
 • Оқытудың сапасын анықтау мақсатында жүргізілетін мониторинг әдістемесін жүргізу.
 • Мамандықтар кесіндісіндегі білім беру сапасының мониторингін ұйымдастыру.
 • МЖМБС,ҰБШ талаптарына сәйкес бакалавр және магистр даярлауда әдістемелік қамтылу мониторингі.
 • Университеттің білім беру қызметінің мониторингі үшін білім алушылардан, ПОҚ-тан және қызметкерлерден сауалнама алу.
 • ПОҚ-тың біліктілігін арттыру және даярлау, қайта даярлаужүйесін жетілдіру.