С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетi

УНИВЕРСИТЕТ МИССИЯСЫ - Қазақстан экономикасының инновациялық дамуы үшін жоғары білікті, бәсекелестікке қабілетті, әлеуметтік-жауапты кадрлар даярлау

Монография жарық көрді

2017 жылдың 30 мамырында п.ғ.д., профессор Ф.Ш.Терегуловтың «Социогеном - Образованный человек - Вселенная» атты монографиясының тұсаукесері болып өтті.

Ғалымның ғылыми еңбегі социогеном мәселесінің феномені мен мән - мағынасына,  қазіргі заман педагогикасының негізгі ұғым түсініктері, білім берудің қазіргі теориясының әдіснамасы сияқты тақырыптар да қамтылған.

Ғылыми еңбек философтарға, әлеуметтанушыларға, педагогтарға, білім алушыларға және т.б. қызығушылық танытқан оқырмандарға арналған.