С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетi

УНИВЕРСИТЕТ МИССИЯСЫ - Қазақстан экономикасының инновациялық дамуы үшін жоғары білікті, бәсекелестікке қабілетті, әлеуметтік-жауапты кадрлар даярлау

Оқу бөлімі

Оқу бөлімі  С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің оқу құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Бөлімнің стратегиялық мақсаты: Оқу процесін басқару бойынша жұмыстарды бақылау, жүзеге асыру, үйлестіру, басшылық ету және ұйымдастыру.

Оқу бөлімінің басшысы- Актайлакова Гульмира Нурлановна, экономика магистрі

 

Бас маман-Тлеуқабылова Айгүл Бақытқалиқызы, физика магистрі

 

Маман-Жұбатқанова Жанар Жадигеровна

 

Педагогикалық факультет бойынша ОБ инспекторы - Айтжанова Айнур Хабдуалиқызы

 

Техникалық факультет бойынша ОБ инспекторы -Қожабайқызы Марал

 

Экономика және жаратылыстану факультеті бойынша ОБ инспекторы, ақпараттық жүйелер магистрі -Қадірбек Ақнұр

 

Оқу бөлімі жұмысының басты бағыттары:

- университет бөлімшелерінің мамандықтардың білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын және оқу үрдісінің кестесін құру барысында өзара жұмысын ұйымдастыру;

- ақпаратты қорыту, сараптау және оқу үрдісін басқару бойынша ректорат шешімдерін әзірлеу;

- университетте оқудың барлық түрі бойынша оқу үрдісі сапасын бақылау және мамандар даярлау сапасын бақылау жүйесін ақпараттық сүймелдеу;

- оқу үрдісін реттейтін нормативті-әдістемелік іс-құжаттарды тұрақты жетілдіру;

- студенттердің жеке ісін жүргізу және универстет бітіргені жөніндегі құжаттарды рәсімдеу;

- оқу үрдісін жоспарлау, ұйымдастыру және оқу сапасын бақылау. 

 

Оқу бөлімінің басты қызметтері мен мақсаттары

ОБ жұмысы білім беру қызметінің сапасын және нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. ОБ жұмысы таңдалған кәсіби қызмет саласында құзіретті, МЖБС және еңбек нарығының қажеттілігіне сәйкес терең теориялық және практикалық дайындығы, мықты кәсіби білімі, қабілеті бар мамандарды (бакалавр) даярлауға бағытталған.

Оқу бөлімі кафедралардың оқу бойынша жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды.

ОБ қойылған мақсатты келесі қызметтерді атқару арқылы жүзеге асырады:

- сапа саласындағы  С. Бәйішев ат. АУ саясаты пен мақсаттарын жүзеге асыру;

- С. Бәйішев ат. АУ СМЖ талаптарын орындау; 

- сапа саласындағы ОӘБ мақсаттарын жүзеге асыру;

- ОБ қызметінің білім беру үрдісіне тұрақты түрде мониторинг, сараптама жүргізу және оны күшейту.

Оқу жұмысы бойынша бұл қызметтердің атқарылуы келесі міндеттерді шешуге негізделеді:

Оқу жұмысы бойынша:

- оқу үрдісі бойынша ректордың өкімдері мен бұйрықтарын әзірлеу ;

- студенттер мен оқытушылардың оқу үрдісі тәртібін сақтауды бақылау;

- деканат хатшыларының жұмыстарына әдістемелік жетекшілік ету;

- МАК хатшыларының жұмыстарын бақылау мен жетекшілік ету, төрағалар есебі ойынша МАК жұмысының қорытындысын саралау және корыту;

- дипломдар, академиялық анықтамалар, диплом нұсқаларын, сынақ кітапшаларын және студенттік билеттерді рәсімдеу, бақылау және жетекшілік ету, сонымен қатар күндізгі және сырттай оқыту түрінің түлектері мен студенттері үшін өзге құжаттарды рәсімдеуді ұйымдастыру;

- кафедралар  штаттарын қалыптастыру үшін есептеу және өзге құжаттар әзірлеу, кафедралар мен оқытушылардың оқу жүктемелері мен оқу жоспарларын бақылау, олардың орындалуын бақылау;

- оқытушылар жұмысын сағаттық төлеммен рәсімдеу, сағаттық қордың жұмсалуын есептеу және оны бөлу бойынша ұсыныстар әзірлеу;

- оқу жұмысының жеке сұрақтары бойынша кафедралар мен факультеттерді тексеру, ректорат жоспары бойынша бақылау іс-шараларына қатысу;

- деканат және кафедраларды оқу іс-құжаттарының бланкілерімен қамтамасыз ету;

- оқу сұрақтары бойынша азаматтар және бөлімдермен хат алмасу;

- басқа бөлімдермен бірлесе отырып оқу үрдісіне оқытудың жаңа техникалық құралдарын енгізуді ұйымдастыру мен таңдау;

- IT, деканаттар және кафедралармен бірлесе отырып оқу үрдісіне оқытудың жаңа ақпараттық техгологияларын және шаралар өткізуін енгізуді анықтауға қатысу;

- декандар мен кафедра жетекшілеріне оқу жоспарларын әзірлеуге жәрдемдесу;

- мемлекеттік статистикалық есептің мәліметтерін даярлау;

- Platonus бағдарламасында ЖОО ақпараттық жүйесінің толтырылуы;

- университетте мамандықтар бойынша дайындық құрылымын анықтау мақсатында республика және аудан бойынша мамандарға қажеттілікті болжауды әзірлеуге қатысу.

Дайындау деңгейлері бойынша дәреже немесе біліктілік тағайындау туралы
Ақпарат

Кесте 1

Білім беру бағдарламасы Бакалавриат мамандығы бойынша берілетін дәреже
1 5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығыбойынша білім бакалавры
2 5В010200-«Бастауышта оқытупедагогикасы мен әдістемесі» 5В010200-«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша білім бакалавры
3 5В010300-«Педагогика және психология» 5В010300-«Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім бакалавры
4 5В011500-«Құқық және экономика негіздері» 5В011500-«Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша білім бакалавры
5 5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» 5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім бакалавры
6 5В011900-«Шетел тілі: екі шетелтілі» 5В011900-«Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша білім бакалавры
7 5В020700-«Аударма ісі» 5В020700-«Аударма ісі» мамандығы бойынша Гуманитарлық білім бакалавры
8 5В030100-«Құқықтану» 5В030100-«Құқықтану» мамандығыбойынша құқық бакалавры
9 5В042100-«Дизайн» 5В042100-«Дизайн» мамандығы бойынша өнер бакалавры
10 5В050600-«Экономика» 5В050600-«Экономика» мамандығы бойынша Экономика және бизнес бакалавры
11 5В051000-«Есеп және аудит» 5В051000-«Есеп және аудит» мамандығы бойынша Экономика және бизнес бакалавры
12 5В050900-«Қаржы» 5В050900-«Қаржы» мамандығы бойынша Экономика және бизнес бакалавры
13 5В051000-«Мемлекеттік және жергілікті басқару» 5В051000-«Мемлекеттік және жергілікті басқару»Мамандығы бойынша Экономика және бизнес бакалавры
14 5В060200-«Информатика» 5В060200-«Информатика» мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының бакалавры
15 5В060800-«Экология» 5В060800-«Экология» мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының бакалавры
16 5В070200-«Автоматтандыру жәнебасқару» 5В070200-«Автоматтандыру жәнебасқару»Мамандығы бойынша Техникалық ғылымдар және технологиялар бакалавры
17 5В070300-«Ақпараттық жүйелер» 5В070300-«Ақпараттық жүйелер» мамандығыбойынша техникалықғылымдаржәнетехнологиялар бакалавры
18 5В070600-«Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау» 5В070600-«Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау» мамандығы бойынша Техникалық ғылымдар және технологиялар бакалавры
19 5В070700-«Тау-кен ісі» 5В070700-«Тау-кен ісі» мамандығы бойынша Техникалық ғылымдар және технологиялар бакалавры
20 5В070800-«Мұнай-газ ісі» 5В070800-«Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша Техникалық ғылымдар және технологиялар бакалавры
21 5В072900-«Құрылыс» 5В072900-«Құрылыс»  мамандығы бойынша Техникалық ғылымдар және технологиялар бакалавры
22 5В080100-«Агрономия» 5В080100-«Агрономия» мамандығы бойынша ауылшаруашылық ғылымдары бакалавры
23 5В090100-«Көлікті пайдаланужәнежүкқозғалысы мен тасымалдаудыұйымдастыру» 5В090100-«Көлікті пайдаланужәнежүкқозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығыбойынша Қызмет көрсету бакалавры
24 5В090200-«Туризм» 5В090200-«Туризм» мамандығы бойынша Қызмет көрсету бакалавры
25 5В120200-«Ветеринарлық санитария» 5В120200-«Ветеринарлық санитария» мамандығы бойынша ветеринария маманы

  Кесте 2

Білім беру бағдарламасы Магистратура мамандығы  (бейіндік/ ғылыми-педагогикалық бағыт) Бойынша берілетін дәреже
1 6M011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» 6М011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім магистрі/педагогика ғылымдарының магистрі
2 6М011800-«Орыс тілі мен әдебиеті» 6М011800-«Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім магистрі/педагогика ғылымдарының магистрі
3 6M050600-«Экономика» 6М050600-«Экономика» мамандығы бойынша Экономика және бизнес магистрі/ экономика ғылымдарының магистрі
4 6M050900-«Қаржы» 6М050900-«Қаржы» мамандығы бойынша Экономика және бизнес магистрі/ экономика ғылымдарының магистрі
5 6M051000-«Мемлекеттік және жергілікті басқару» 6М051000-«Мемлекеттік және жергілікті басқару»Мамандығы бойынша Экономика және бизнес магистрі/ экономика ғылымдарының магистрі

 

Мемлекеттік грант  және Серпін бағдарламасының  грант  иегерлерінің тізімдері  (2017-2018 оқу жылы)

С.Бәйішев атындағы  Ақтөбе университеті

Студенттің

 аты – жөні

Мамандық атаулары

Грант түрлері

Бөлім

Курс

Факультеті

1

Ғалымжанова Зере Нұржанқызы

5В011700–«Қазақ тілі мен әдебиеті»

мемлекеттік  грант

қазақ

1

педагогика

2

Әбішов Сұлтан Әмірешұлы

5В070600-«Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау»

мемлекеттік  грант

қазақ

1

техникалық

3

Болатбай Әділет Мақсатұлы 

5В070600-«Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау»

мемлекеттік  грант

қазақ

1

техникалық

4

Қарабалиев Мыңжан Биғалиұлы 

5В070600-«Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау»

мемлекеттік  грант

қазақ

1

техникалық

5

Рапагатов Али Сырымович 

5В070600-«Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау»

мемлекеттік  грант

қазақ

1

техникалық

6

Рахимжанова Шырайлым Рахимжанова 

5В070600-«Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау»

мемлекеттік  грант

қазақ

1

техникалық

7

Салматай Думан Амангелдіұлы 

5В070600-«Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау»

мемлекеттік  грант

қазақ

1

техникалық

8

Шетенбай Мұрат Арманұлы 

5В070600-«Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау»

мемлекеттік  грант

қазақ

1

техникалық

9

Құралбай Айқаракөз Теңізбайқызы

5В070700-«Тау-кен ісі»

мемлекеттік  грант

қазақ

1

техникалық

10

Бергенова Асель Бабакановна

5В080100–«Агрономия»

мемлекеттік  грант

орыс

1

экономика және жаратылыстану

11

Тыныбек Айжан Сәкенқызы

5В080100–«Агрономия»

мемлекеттік  грант

орыс

1

экономика және жаратылыстану

12

Қанатбаева Ақнұр Талғатқызы

5В010100–«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»

мемлекеттік  грант

қазақ

1/3

педагогика

13

Елеусизова Динара Куандыккызы

5В011700–«Қазақ тілі мен әдебиеті»

мемлекеттік  грант

қазақ

1/3

педагогика

14

Кубденова Гульжанат Мараткызы

5В011700–«Қазақ тілі мен әдебиеті»

мемлекеттік  грант

қазақ

1/3

педагогика

15

Нурмаханова Гульнура Шамельевна

5В011700–«Қазақ тілі мен әдебиеті»

мемлекеттік  грант

қазақ

1/3

педагогика

16

Темірханұлы Нұрлыхан

5В070200–«Автоматтандыру және басқару»

мемлекеттік  грант

қазақ

1/3

техникалық

17

Жәдігерова Айдана Мұратқызы

5В072900–«Құрылыс»

мемлекеттік  грант

қазақ

1/3

техникалық

18

Әлмаханбет Бексұлтан Құлмаханбетұлы

5В011500–«Құқық және экономика негіздері»

серпін гранты

қазақ

1

экономика және жаратылыстану

19

Бектимисова  Жания Тлеужановна

5В011500–«Құқық және экономика негіздері»

серпін гранты

қазақ

1

экономика және жаратылыстану

20

Құдайберген Серғазы Құдайбергенұлы

5В011500–«Құқық және экономика негіздері»

серпін гранты

қазақ

1

экономика және жаратылыстану

21

Меңлібай Таңат Қайратұлы

5В011500–«Құқық және экономика негіздері»

серпін гранты

қазақ

1

экономика және жаратылыстану

22

Сақымұрат Жаңагүл Қалқаманқызы

5В011500–«Құқық және экономика негіздері»

серпін гранты

қазақ

1

экономика және жаратылыстану

23

Әсет Жайнар Жумабекқызы

5В011700–«Қазақ тілі мен әдебиеті»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

24

Миятбек Гүлнар Қайратқызы

5В011700–«Қазақ тілі мен әдебиеті»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

25

Сейтказиева Жазира Сандыбайқизи

5В011700–«Қазақ тілі мен әдебиеті»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

26

Ікірам Ернар Нұрханұлы

5В011700–«Қазақ тілі мен әдебиеті»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

27

Алматқызы Жұлдызай

5В011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

28

Бөкенбаева Бақыт Өміржанқызы

5В011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

29

Итбай Ақбаян Ғалымжанқызы

5В011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

30

Конысбекова Гулим Сапарбаевна

5В011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

31

Мухитова Жанна Нурдаулеткызы

5В011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

32

Өтешова Шапағат Кенжебекқызы

5В011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

33

Халкулова Угилжан Равшанбековна

5В011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

34

Шайзінда Тенгеш Даулетқызы

5В011900–«Шетел тілі: екі шетел тілі»

серпін гранты

қазақ

1

педагогика

35

Абашов Бакытбек Мирманұлы

5В051000–«Мемлекеттік және жергілікті басқару»

мемлекеттік грант

қазақ

1

экономика және жаратылыстану

36

Есіркеп Оналсын Оралқызы 

5В070600-«Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау»

серпін гранты

қазақ

1

техникалық

37

Мухамеджан Гулзат Келдибекқызы

5В070800-«Мұнай-газ ісі»

серпін гранты

қазақ

1

техникалық

38

Әлімбет Айтжан Айбекұлы

5В072900–«Құрылыс»

серпін гранты

қазақ

1

техникалық

39

Елубаева Арайлым Елубайқызы

5В042100 – Дизайн

мемлекеттік  грант

орыс

2

техникалық

40

Калиев Бакыт Избергенович

5В070600-Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

мемлекеттік  грант

қазақ

2

техникалық

41

Батырова Шынар Мейрамовна

5В070800-Мұнай-газ ісі

мемлекеттік  грант

қазақ

2

техникалық

42

Шақи Асылзат Шақиқызы

5В080100 – Агрономия

мемлекеттік  грант

қазақ

2

экономика және жаратылыстану

43

Джандаров Курбанбек Джаркин угли

5В120200-Ветеринарлық санитария

мемлекеттік  грант

қазақ

2

экономика және жаратылыстану

44

Шабанов Асылбек Аманбекұлы

5В120200-Ветеринарлық санитария

мемлекеттік  грант

қазақ

2

экономика және жаратылыстану

45

Канадбаева Динара  Жоламанкызы

5В120200–«Ветеринарлық санитария»

мемлекеттік  грант

қазақ

2

экономика және жаратылыстану

46

Бауыржанова Нургуль Бауыржановна

5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

педагогика

47

Хасанова Шахзода Мухаммаджанкызы

5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

мемлекеттік  грант

орыс

2/3

педагогика

48

Абилжанова Галия Джамбуловна

5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

педагогика

49

Кузденбаева Алмагуль Тугеловна

5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

педагогика

50

Нагымбаева Сандугаш Жетесбаевна

5В010200-«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

педагогика

51

Орымбай Арайлым Саламатқызы

5В010300-Педагогика және психология

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

педагогика

52

Аманбай Ағлен Нұрлыбекқызы

5В011900-Шетел тілі: екі шетел тілі

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

педагогика

53

Амандық Гүлжанат Әбубәкірқызы

5В011900-Шетел тілі: екі шетел тілі

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

педагогика

54

Аманов Нұрбол Абылайұлы

5В070200-Автоматтандыру және басқару

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

техникалық

55

Байгунусов Айбек Кабдулрахимович

5В070200-Автоматтандыру және басқару

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

техникалық

56

Бахытов Райымбек Талғатұлы

5В070200-Автоматтандыру және басқару

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

техникалық

57

Бигельдинов Арсен Жанабайулы

5В070200-Автоматтандыру және басқару

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

техникалық

58

Дербісалин Мақсат Жақсылықұлы

5В070200-Автоматтандыру және басқару

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

техникалық

59

Жумагалиев Даулет Берикович

5В070200-Автоматтандыру және басқару

мемлекеттік  грант

орыс

2/3

техникалық

60

Қалимағанбет Серікболсын Тілеубергенұлы

5В070200-Автоматтандыру және басқару

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

техникалық

61

Шунков Аслан Саматович

5В070200-Автоматтандыру және басқару

мемлекеттік  грант

орыс

2/3

техникалық

62

Тажимбет Адилбек Талгатулы

5В070300-Ақпараттық жүйелер

мемлекеттік  грант

орыс

2/3

техникалық

63

Тулегенов Рахат Булатович

5В070300-Ақпараттық жүйелер

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

техникалық

64

Сағидуллаев Абзал Нарынбайұлы

5В090100-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

мемлекеттік  грант

қазақ

2/3

техникалық