С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетi

УНИВЕРСИТЕТ МИССИЯСЫ - Қазақстан экономикасының инновациялық дамуы үшін жоғары білікті, бәсекелестікке қабілетті, әлеуметтік-жауапты кадрлар даярлау

Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық дамыту бөлімі

 

«Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық дамыту бөлімінің басшысы -Бодыкова Ирина Наватовна

 Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық дамыту бөлімі туралы

АҚПАРАТ

Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық дамыту бөлімінің басты мақсаттары мен міндеттері:

Оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз ету, ғылым мен білім беруді интегралдау, оқу және тәрбие үрдісін күщейту мен қамтамасыз ету,оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу және енгізу,университет ПОҚ біліктілігін арттыру инновациялық даытуды қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. Оқу үрдісі мен инновациялық дамытуды әдістемелік қамтамасыз ету жұмысының міндеттері-ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру;оқу үрдісінде АКТ, интерактивті технологиялар, әдістер, даярлау,енгізі және жетілдіру түрлері мен формаларын педагогикалық қолдану;

 - жаңа педагогикалық технологияларды рационалды қолдану;

- оқытушылық құрамның кәсіби шеберлігін, біліктілігін арттыру және шығармашылық ойлауын дамытуды қаматамасыз ету;

- ПОҚ ғылыми-әдістемелік потенциалының күшеюі, оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз ету.

Университтің оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық дамыту келесі бағыттарды қамтиды:

1) нормативті-құқылы іс-құжаттар, жоғары және ЖОО бітіргеннен кейін білім беру мамандықтарын классификациялау, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

2) қазіргі заманғы оқу-әдістемелік және дидактикалық материалдарды оқу үрдісіне енгізу, автоматтандырылған оқыту жүйелері, ақпараттық жүйелерді қамтамасыз ету, ақпараттық-кітапханалық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету;

3) оқу бағдарламаларын даярлауды бақылау, типтік оқу бағдарламалар жобаларын даярлауға қатысу;

4) оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер, оқу-әдістемелік құралдар, материалдар даярлауды бақылау, оның ішінде электрондық түрде;

5) озық педагогикалық тәжірибе және білім беруді ақпараттандыруды тарату іс-шараларын өткізуді ұйымдастыру;

6) оқытудың дидактикалық-әдістемелік, оқу-материалдық құралдар даярлауды бақылау және енгізу;

7) қазіргі заманғы интерактивті технологиялар бойынша оқытудың оқу-әдістемелік іс-құжаттарды даярлауды бақылау және енгізу;

8) жақын мамандықтар бойынша оқу бағдарламаларын біріздендіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

9) оқу жоспарлары мен оқу жұмыс бағдарламаларын сараптау;

10) білім алушылардың үлгеріміне оқу-әдістемелік жұмысын ұйымдастырудың әсер етуін сараптау;

11) (ОӘДК) оқу-әдістемелік дисциплиналар кешенін бекітуге ұсыну;

12) білім алушылардың білімін бақылаудың басқа формалары мен тест тапсырмаларын саралау;

13) білім беру үрдісін оқу әдебиеті және әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету мониторингін жүзеге асыру;

14) білім алушылар өздік жұмыстарын әдістемелік қамтамасыз ету;

15)оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер және оқу-әдістемелік құралдар сапасын саралауды өткізу;

16) оқыту сапасы мен білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін саралау;

17) оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша жиналыстар, конференциялар жәнесеминарлар өткізу;

18) білім алушылар контингенті мен олардың профилінің мүмкіндіктері мен дайындық деңгейін ескере отырып жыл сайын қалыптастыру жұмысын әдістемелік қамтамасыз ету;

19) мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сабақ берудің барлық деңгейі бойынша ұсынымдар әзірлеу;

20) білім беру үрдісін ақпараттандыру-жаңа инновациялық тәсілдерді қолдану арқылы және жаңа оқыту технологиясын, дамыта оқыту, жеке тұлғаны дамытуды жүзеге асыра отырып, оқыту мақсаттары барлық деңгейдегі оқу-тәрбие үрдісінің  сапасы мен тиімділігін арттыру бағытталған.

 

Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық дамыту бөлімі оқу-әдістемелік жұмыстарды жүзеге асырады:

1)әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық дамыту, кафедралар мен факультеттердің  оқу үрдісінің жұмысына жетекшілік ету;

2) Оқу-әдістемелік кеңесте қаралу үшін оқу-әдістемелік жұмыс бойынша нормативті-құқылы іс-құжаттар және  ұсыныстар;

3)оқу-әдістемелік жұмыс жағдайын саралау және оның одан әрі жетілуі үшін ұсынымдар жасау;

4) жарияланымдарды саралау және оқу-әдістемелік өнімді тарату.

 Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық дамыту бөлімінің бағыттары:

1) Оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз етуді жоспарлау мен ұйымдастыру;

2) ПОҚ оқу-әдістемлік жұмысын жетілдіру, оқытудың жаңа технологиялары мен озық тәжірибені тарату мен насихаттау;

3) Жас оқытушылар Мектебінің жұмысы.