Baıshev Ýnıversıtet

УНИВЕРСИТЕТ МИССИЯСЫ - Қазақстан экономикасының инновациялық дамуы үшін жоғары білікті, бәсекелестікке қабілетті, әлеуметтік-жауапты кадрлар даярлау

Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық дамыту бөлімі

Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық даму бөлімі С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық даму бөлімінің басшысы – Бодыкова Ирина Наватовна, педагогика ғылымдарының кандидаты.

Аға әдіскер - Мұхтар Айзат Қанатқызы, гуманитарлық ғылымдар магистрі.

Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық даму бөлімінің мақсаттары мен міндеттері:

 • университетте оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
 • білім беру үрдісіне жаңа білім беру технологияларын, әдістерін, оқу-әдістемелік құралдарын енгізу және жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • университеттің даму стратегиясын С. Бәйішев ат. АУ-нің миссиясына, мақсаттарына сәйкес жүзеге асыру.

Әдістемелік қамтамасыз ету және инновациялық даму бөлімі қызметінің негізгі бағыттары:

 • Оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру, оны жетілдіру шараларын талдау және жүзеге асыру;
 • Университет профессорлық-оқытушылық құрамының оқу-әдістемелік құжаттарды дайындауын (таңдау пәндері бойынша оқу бағдарламалары, жұмыс бағдарламалары, пәндердің оқу-әдістемелік кешендер, силлабустар, зертханалық, тәжірибелік сабақтарға әдістемелік нұсқаулықтар) ұйымдастыру;
 • Университетте оқу-әдістемелік әдебиеттерді басып шығару жоспарын жүзеге асыруды ұйымдастыру;
 • Оқу процесін жақсартуға және университеттің профессорлық-оқытушылық құрамға практикалық көмек көрсетуге бағытталған әдістемелік жұмыстың әр түрлі формаларын жоспарлау және жүзеге асыру;
 • Тест тапсырмалары мен студенттердің білімін ағымдағы, аралық, қорытынды бақылау және т.б. әзірлеу мен саралауды ұйымдастыру;
 • Оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, жиналыстарды  жоспарлау және өткізу;
 • білім беру үрдісіне жаңа білім беру технологияларын, әдістерін, оқу-әдістемелік құралдарын енгізу және жетілдіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • «Жас мұғалім менктебі» жұмысының жоспарын, кестесін дайындау және  және оны іске асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
 • университет факультеттері мен кафедралар әдістемелік бөлімдерінің әдістемелік кеңестерінің жұмысын үйлестіру;
 • университет педагогикалық ұжымының озық педагогикалық тәжірибесін талдап қорыту мен тарату, ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру бойынша жұмыстарды үйлестіру.