Баишев Университет

Миссия Университета – подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, социально-ответственных кадров для инновационного развития Казахстана

Конференция материалдары

"Жастар және ғылым: бүгіні мен келешегі" атты ІІІ халықаралық конференция материалдары

1 Том2 Том3 Том4 Том

 

«Ғылым мен технологияның, қоғам мен білімнің өзекті мәселелері: жағдайы мен даму болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалаларының жинағы - 17 мамыр 2019 ж.