С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетi

УНИВЕРСИТЕТ МИССИЯСЫ - Қазақстан экономикасының инновациялық дамуы үшін жоғары білікті, бәсекелестікке қабілетті, әлеуметтік-жауапты кадрлар даярлау

Ғылыми кеңес

Ғылыми кеңес қызметі мен міндеттері 1) кәсіби оқу бағдарламаларын табысты іске асыру мақсатында профессорлық-оқытушылық құрам және ЖОО-ның білім алушылары үшін қажетті жағдайларды жасау; 2) ЖОО-ның қаржы саласын реттеу, материалдық-техникалық базасын нығайту; 3) ЖОО-ның одан әрі дамуына ықпал ету болып табылады.

15. Ғылыми кеңестің құзырына мыналар жатады: 1) жоғары оқу орындарының құрылымын бекіту; 2) жоғары оқу орнының оқу және ғылыми бөлімшелерін құру, қайта ұйымдастыру және тарату (зертханалар, кафедралар, институттар (факультеттер және тағы басқалар); 3) жоғары оқу орнының даму тұжырымдамасын айқындау; 4) жоғары оқу орнының оқу-тәрбиелік, ғылыми-зерттеу және шаруашылық қызметтерін ұйымдастырудағы барлық негізгі болып келетін мәселелерді шешу; 5) ректордың, проректорлардың, құрылымдық бөлімшелер басшыларының және оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, қаржы, шаруашылық, ақпарат, халықаралық және басқа да қызмет түрлерін жүргізудегі бағыттары, нысандары және әдістері туралы жыл сайынғы есебін тыңдау; 6) оқу-әдістемелік әзірлемелерді және оқу құралдарын, оқулықтарды шығаруды ұсыну және қарастыру; 7) магистранттардың ғылыми жетекші-кеңесшілерін және тақырыптарын бекіту;

8) атаулы степендиялар мен сыйақыларды, ғылыми және құрметті атақтарды тағайындау және бекіту; 9) ЖОО-ның қызметкерлерін, шығармашылық ұжымды үкіметтік наградаларға және құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарау;

10) конференцияларды өткіузе шешім қабылдау

принятие решения о созыве конференции;

11) университет қабылдау комиссиясы жоспарын бекіту, есебін тыңдау; устанавливает планы, заслушивает итоги работы приёмной комиссии университета;

12) Ғылыми кеңес талқылап, бекітеді:

- С.Бәйішев атындағы АУ миссиясын;

- С.Бәйішев атындағы АУ стратегиясын;

- Университеттің сапа жөніндегі саясатын;

-Ішкі тәртіп ережесін;

- университет құрылымдық бөлімдері және басқа да қызметтері туралы ережелерді;

- «С.Бәйішев атындағы АУ хабаршысы» редакциялық кеңесі құрамын;

13) алқалық шешімді талап ететін ЖОО-ның ағымдық қызметінің өзге де мәселелерін қарау.